COMPANY PROFILE

ประวัติความเป็นมา

2520
ก่อตั้งและจดทะเบียนบริษัท โดยเริ่มจากมีเครื่องจักรทั้งหมด 10 เครื่องและพนักงาน 60 คน บนพื้นที่ 16,000 ตร.ม.
2531
เริ่มทำการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเอเชีย อินโดจีน ยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย และแอฟริกา และได้พัฒนาจนสามารถผลิตเครื่องทออวนไว้ใช้สำหรับการผลิตอวนได้เองในบริษัท
2534
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน สาขาบวร และยังได้ก่อตั้งโรงงานผลิตอวนที่เมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2537
ได้ทำการก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูน แมชชีนเนอรี่ จำกัด เพื่อผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอวนขึ้น
2539
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 สาขา โดยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น และอีก 2 สาขาใน จังหวัดมหาสารคามที่ ตำบลแวงน่าน และ อำเภอชื่นชม และยังได้ก่อตั้งสำนักงานขายในประเทศพม่า และกรุงโฮจิมิน ประเทศเวียดนาม
2543
ทำการขอ ISO 9002 และได้รับใบอนุญาตในเวลาต่อมา ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008
2544
มีการขยายตลาดไปยังประเทศกลุ่มละตินอเมริกา โดยก่อตั้งบริษัท BKT ในประเทศบราซิล
2546
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวนสาขาที่ 6 ในประเทศไทยขึ้นที่ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทำให้มีจำนวนพนักงานบริษัททั้งสิ้น 7,000 คน
2550
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน ที่เมืองอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2555
ได้ทำการก่อตั้งโรงงานผลิตอวน ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด หรือ KKF เป็น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีขนาดใหญ่และ ประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์ สินค้า " เรือใบ " หรือ 'SHIP'

โดยปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ

- ความสม่ำเสมอของคุณภาพแหอวน

- ความทุ่มเทและความชำนาญของแรงงาน

- มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง


ปัจจุบันนี้ KKF ในฐานะผู้นำด้านการผลิตแหอวน ที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่น และ จิตวิญญาณของผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ KKF เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดโลกเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เรามุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมแหอวนและจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายใน 5 ปี จากปี ค.ศ.2013

พันธกิจ (Mission)

  เป็นผู้พัฒนาและผลิตตาข่ายคุณภาพสูง

ค่านิยม (Value)

 1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 2. มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม
 4. มีความรับผิดชอบ
 5. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

นโยบายคุณภาพ

 • คุณภาพเชื่อถือได้
 • มอบหมายตรงเวลา
 • ราคาขายยุติธรรม
 • ต้นทุนต่ำแข่งขันได้

คณะผู้บริหาร

 

คุณบูรพา เสรีโยธิน
ประธานบริษัท


ประวัติการทำงาน
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง บริษัทขอนแก่นฟิลาเม้นท์อินดัสทรี จำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง บริษัทเคอาร์อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูนแมชชีนเนอรี่จำกัด ผลิตเครื่องจักร อะไหล่, อุปกรณ์ที่ใช้ ในการจับปลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานบริษัท

ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)
- ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
- ประธานกิตติมศักดิ์ สภาโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนฮั้วเคี้ยววิทยาลัย

คุณบวร เสรีโยธิน
รองประธานบริษัท


ประวัติการทำงาน
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด เมื่อปี พ.ศ. 2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองประธานบริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด และผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทขอนแก่นแหอวนจำกัด
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท เมียนมาร์ขอนแก่นเทรดดิ้ง (MKT) ณ. เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า เมื่อปี 2539
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท บราซิลขอนแก่นเทรดดิ้ง (BKT) ณ.เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล เมื่อปี 2544
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท อันฮุยขอนแก่นฟิชชิ่งเน็ต (AKF) ณ.เมืองอันฮุย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อปี 2550 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท Anhui Khon Kaen Fishing net Factory(AKF)

ตำแหน่งทางสังคม (ปัจจุบัน)
- ประธาน KKU-IMET รุ่นที่ 2
- รองประธาน Mini MBA KKU รุ่นที่ 1
- อดีตกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประธานสมาคมโบวลิ่ง ขอนแก่น
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

คุณบุรี เสรีโยธิน
ประธานกรรมการบริหาร


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์ สาขาบริหารการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2520 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ขอนแก่นฟิลาเม้นท์อินดัสทรี จำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท เคอาร์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ผลิตเส้นใยทุกชนิด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา
- เป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัท ฟอร์จูนแมชชีนเนอร์รี จำกัด ผลิตเครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

การเป็นสมาชิก
- เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
- เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
- เป็นสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งทางสังคม
- ประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น
- ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ประธานสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
- ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 9 จังหวัดขอนแก่น
- รองประธานฝ่ายอุตสาหกรรมทอผ้าจังหวัดขอนแก่น วาระปีพ.ศ.2550-2551
- ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในสมัยวาระที่ พ.ศ.2547-2549

คุณไชยยศ เสรีโยธิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ระดับปริญญาโท Master of Business Administration จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
- เริ่มเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตั้งแต่ปี 2531 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
- เคยดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ดังนี้ ผู้จัดการฝ่ายผลิตเครื่องจักร ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังพัสดุ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการสายบริหาร
- ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด และ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตามลำดับ - ในปี 2535 ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เค.อาร์. อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
- ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อาร์.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC)

คุณวุฒิชัย ธรเสนา
ผู้อำนวยการสายการผลิต


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน
- เริ่มเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตั้งแต่ปี 2527 ในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิต ดูแลและควบคุมด้านการผลิตส่วนทอ
- ในปี พ.ศ.2535 ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตอวน
- ในปี พ.ศ.2538 ได้รับการการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสายการผลิต โดยรับนโยบายจากบริษัทฯในการขยายกำลังการผลิตและผลักดันให้การผลิตขยายรวมเป็น 6 สาขา โดยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น 4 สาขา และจังหวัดมหาสารคามอีก 2 สาขา เพื่อเป็นการรองรับการขยายฐานลูกค้าของสายการตลาด

คุณวินิจ เสรีโยธิน
ผู้อำนวยการสายผลิตเครื่องจักร และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด


ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาโท Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน
- เริ่มเข้าทำงานในบริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด ตั้งแต่ปี 2529 ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย และเป็นผู้ริเริ่มการสร้างระบบขายและคลังสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นระบบ computer หลังจากนั้นได้ไปเป็นผู้จัดการฝ่ายศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และเป็นผู้อำนวยการสายบริหารตามลำดับ
- เมื่อจบการศึกษาจาก NIDA ได้กลับมารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการตลาด และได้ทำการสร้างหน่วยงานด้านวิจัยพัฒนาทางวิศวกรรม และยังรับตำแหน่งผู้อำนวยการสายผลิตเครื่องจักรอีกตำแหน่งควบคู่ไปด้วย
- ในปี พ.ศ. 2556 ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Auto Motion Works ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ Automatic Warehouse แห่งแรกใน จ. ขอนแก่น

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด (KKF) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2521 ดำเนินการผลิตตาข่าย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการประมงและการเกษตร KKF ได้มีการเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ KKF ได้ยึดมั่นในความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ได้แก่ พนักงานบริษัท , ผู้จัดจำหน่าย ,ผู้บริโภค ,ผู้จัดหาวัตถุดิบ และชุมชนรอบข้าง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และจะมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ , การผลิต โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงานและของเสียในกระบวนการผลิตให้เหลือน้อยที่สุด

KKF มุ่งหวังจะรักษาความเป็นหนึ่งในโลกอุตสากรรมแหอวน อย่างยั่งยืน และมีการเจริญเติบโตอีก 50% ภายในปี พ.ศ.2558 ภายใต้การบริหารงาน อย่างมีประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีที่เป็นเลิศ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ